Metsän monet merkitykset

Salka Orivuori, Martat

Jo yli sata vuotta sitten – vuonna 1921 – kirjoittivat Marttajärjestön voimanaiset Alli Nissinen ja Fanny Hult Martat-lehden edeltäjässä, Emäntä-lehdessä ”luonnonsuojeluksesta” näin: ”Asemaansa lomakunnan herrana on ihminen käyttänyt mitä itsekkäimmällä tavalla. Hän ei ole tyytynyt viisaana isäntänä hoitamaan ympärillään olevaan luontoa ja käyttämään sen antimia jatkuvasti hyväkseen, vaan on rajattomassa ahneudessaan kaikkialla esiintynyt selvänä ryöstäjänä, joka seurauksista välittämättä ja tulevaisuutta ajattelematta on ottanut kaiken, mikä otettavissa on ollut. – – Paljon on siis ihminen huonolla luonnon hallinnallaan vahingoittanut itseään sekä henkisesti että aineellisesti ja vain vähäisessä määrässä ovat nämä vahingot korjattavissa. Menetettyä emme voi saada takaisin, huomio on siis suunnattava sen säilyttämiseen, mitä meillä vielä on. Ja sitä juuri tarkoittaa luonnonsuojelus. – -”

Metsä on martoille monella tapaa hyvin tärkeä: konkreettisten metsän antimien, mutta myös virkistäytymisen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Martat neuvovat ja kouluttavat sienten, marjojen ja luonnonyrttien keräämisessä ja hyödyntämisessä. Sienet, marjat ja luonnonyrtit ovat terveellistä, monipuolista ja edullista ruokaa, ja metsässä saa parasta hyötyliikuntaa.

Kun menen metsään,

nautin kehoon laskeutuvasta rauhasta. Vaikka metsä olisi pienikin, huomaan miten hengitys tasaantuu ja maltan rauhoittua ja pysähtyä ajattelemaan. Minulle merkityksellistä on kiireettömyyden tuntu, joka metsässä vallitsee mielen.

Metsä on minulle arjessa erityisen tärkeä rauhoittumisen ja virkistäytymisen paikka. Kun katselee puiden latvoja ja niiden välistä siintävää taivasta, voi kuvitella olevansa suuressakin metsässä, vaikka tosiasiassa olisi pienessä lähimetsässä.

Metsien ja luonnon monimuotoisuus on minulle tärkeää. Pidän tärkeänä, että jäljellä olevat arvokkaat, vanhat, luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset metsät suojellaan, ja että myös muissa metsissä säilytetään monimuotoisuutta mahdollisimman paljon. Luonnon monimuotoisuudella ja metsillä on myös itseisarvo, eikä se ole riippuvainen vain siitä, millaista hyötyä ne tuottavat.

Arjen tekoja huomista varten

Marttojen tavoitteena on tehdä kestävästä arjesta valtavirtaa, ja kestävällä tavalla toimimisesta helppoa. Kestävää hyvinvointia edistetään käsi kädessä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kanssa.

Martat pyrkivät kohti kohtuullisuutta, ja tämä yhdistää marttojen ja ekopaaston tavoitteita. Kohtuullisuus on avainasemassa myös metsien kannalta. Tällä hetkellä luonnonvarojen ylikulutus aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, ja esimerkiksi suomalaisten metsien monimuotoisuus heikkenee metsien laajasta pinta-alasta huolimatta.

Suomen luontopaneeli on suositellut, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi suojeltaisiin jokaisessa maakunnassa 10 % metsistä. Nykyisellään esimerkiksi Etelä-Suomen metsistä vain 2,7 % on suojeltu. Ensimmäiseksi tulisi luontopaneelin mukaan suojella kaikki vanhat metsät.

Suojelutoimet eivät vielä yksin riitä lajikadon pysäyttämiseen, vaan suojelun lisäksi pitää myös hillitä ilmastonmuutosta, lopettaa luonnonvarojen ylikulutus, ehkäistä saastumista ja ennallistaa luontoa. On tärkeää myös lisätä ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja keinoista vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi omassa arjessa. Tämä lisää myös oman elämän merkityksellisyyttä, niin kuin kestävällä tavalla toimiminen ylipäätään.

Salka Orivuori / Martat
SALKA ORIVUORI
kehittämispäällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat
salka.orivuori(ät)martat.fi