Yhä useampi metsänomistaja haluaa suojella metsiään

Suomalaiset suojelivat viime vuonna pysyvästi noin 4 700 hehtaaria metsää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-ohjelma). 20 vuodeksi rauhoitettiin noin 90 hehtaaria.

Metso-ohjelman kumulatiivinen toteutus vuosina 2008-2022.

Pysyvästä suojelusta tehtiin 450 päätöstä. Sadat metsänomistajat ovat siis päätyneet suojelemaan metsiään pysyvinä luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina tai myyneet metsäänsä valtiolle luonnonsuojelualueiksi.

Eniten metsiä suojeltiin pysyvästi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, yhteensä noin tuhat hehtaaria. Pysyvästi suojeltujen kohteiden keskikoko on noin 10 hehtaaria. Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna noin 7 200 euroa hehtaarilta.

Vapaaehtoinen metsiensuojelu on suosittua ja jatkuu

Metsänomistajilta tulee runsaasti suojeluselvityspyyntöjä monimuotoisuudelle merkittävistä luontokohteista. Viime vuonna solmittiin lähes 1 300 kymmenvuotista ympäristötukisopimusta, yhteensä noin 3 600 hehtaarin pinta-alalle. Tämän lisäksi luonnonhoitohankkeita tehtiin noin 160 hehtaarilla.

Ympäristötukea haettiin viime vuonna enemmän kuin mitä siihen oli käytettävissä rahoitusta ja osa sopimuksista siirtyi maksettavaksi tälle vuodelle. Tänä vuonna kymmenvuotisiin ympäristötukisopimuksiin on rahoitusta ennätyksellisen paljon.

Yhä useammin metsäalan toimija avustaa metsänomistajaa ympäristötukihakemuksen laadinnassa. Ympäristötukikohteiden keskikoko on vajaa kolme hehtaaria. Keskimääräinen korvaus metsänomistajalle kymmenvuotisesta sopimuksesta oli noin 2 200 euroa hehtaarilta.

Metsänomistajat arvostavat sitä, että METSO-ohjelmassa metsänsuojelu on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan korvaus. METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita ja turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla yhteensä 82 000 hehtaaria talousmetsien luontokohteita vuoteen 2025 mennessä. METSO-ohjelma tulee jatkumaan uusin tavoittein vuoteen 2030 saakka.

Lisää:

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin ennätysrahoitus (Ympäristöministeriön tiedote 7.2.2023)

Metsonpolku.fi

Tässä Syken tuottamassa artikkelisarjassa kerrotaan ympäristön hyvistä kehityskuluista.